Ciągle zmieniająca się rzeczywistość pociąga za sobą nieuchronną zmianę obowiązujących regulacji prawnych przepisów. Aby nadążyć za postępem i w pełni wykorzystywać nowe rozwiązania prawne, unikając przy tym wszechobecnego ryzyka, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasza misja to aktywne zarządzenie prawnym aspektem działalności naszych Klientów. Staramy się zapobiegać problemom, a nie tylko z nimi walczyć.

INTESA Małkowski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i gospodarczego. Naszą specjalnością jest stała profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych, a także współpraca przy realizacji konkretnych projektów gospodarczych, szczególnie w zakresie przekształceń własnościowych oraz procesów inwestycyjnych. Proponujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania prawne dostosowane do istoty działalności i indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Powierzane nam zadania realizujemy z pełnym zaangażowaniem, terminowo i fachowo. Siłą Kancelarii jest dynamiczny i zgrany zespół, który w swych działaniach łączy najwyższą jakość obsługi z szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Naszą dewizą jest kreatywne podejście do zadań powierzanych nam przez naszych klientów – dzięki zrozumieniu biznesu naszych Klientów, ich otoczenia gospodarczego i priorytetów, oraz zaangażowaniu w realizowane projekty, staramy się, aby obsługa prawna świadczona przez Kancelarię stanowiła dla naszych Klientów element przewagi konkurencyjnej, wykorzystywany z powodzeniem w Ich codziennej działalności.

Kancelaria proponuje swoim Klientom elastyczne zasady kształtowania wynagrodzenia za świadczone usługi – wspólnie z Klientami dostosowujemy te zasady do budżetu Klientów oraz specyfiki powierzanych nam projektów. Pozwala nam to na optymalne dla naszych Klientów dopasowanie zasad wynagradzania do Ich indywidualnych potrzeb – pracujemy według wynagrodzenia ryczałtowego, według stawek godzinowych, połączonych często z prowizją za osiągnięcie określonego rezultatu (tzw. success fee) – każdorazowo dbając o przejrzystość i rzetelność rozliczeń.

Kancelaria w ramach swojej oferty zapewnia również współpracę z doradcami ekonomicznymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi oraz notariuszami. Realizowaliśmy w ten sposób – we współdziałaniu z takimi zewnętrznymi doradcami – wiele skomplikowanych projektów gospodarczych. Dzięki współpracy z doradcami z zakresu funduszy europejskich współdziałamy również w pozyskiwaniu dla naszych Klientów środków z funduszy europejskich dla realizowanych inwestycji.