09:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia pon.-pt.

58 340 27 00

Zadzwoń do nas

Search

Marek Małkowski

marek_malkowski

Marek Małkowski – Adwokat i radca prawny

Marek Małkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, egzamin sędziowski złożył w roku 1999; uprawnienia radcy prawnego nabył w roku 2001, a w 2009 roku został również wpisany na listę adwokatów. W roku 1999 ukończył także studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podyplomowe Studium Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim ukończył w roku 2002. Działalność zawodową prowadzi nieprzerwanie od 1997 roku – najpierw jako asystent i aplikant, potem jako partner i członek zarządu kilkudziesięcioosobowej kancelarii. Obecnie jest właścicielem własnej kancelarii prawniczej oraz wspólnikiem zarządzającym spółki partnerskiej. Marek Małkowski specjalizuje się w prawie spółek, prawie papierów wartościowych, inwestycjach na rynku kapitałowym, procesach łączenia, podziału i przekształcania przedsiębiorstw, w tym związanych z powyższym zagadnieniami prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, administracyjnego i publicznego. Przy realizacji projektów często współpracował on z doradcami ekonomiczno-finansowymi, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami, stąd posiada także wiedzę wykraczającą poza aspekty stricte prawne. Przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług prawniczych: sporządzanie informacji i ekspertyz prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, przygotowywanie, analiza i ocena wszelkiej innej dokumentacji prawnej, przeprowadzanie badań (due dilligence) stanu prawnego, uczestnictwo w negocjacjach i rozmowach, bieżące konsultacje i doradztwo prawne oraz reprezentacja przed organami administracji i osobami trzecimi. Możliwa jest także kompleksowa obsługa konkretnych projektów i procesów gospodarczych.

W trakcie swojego życia zawodowego Marek Małkowski był odpowiedzialny – jako ekspert – za świadczenie usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (w ramach akredytacji udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która to akredytacja uprawniała do świadczenia usług doradczych w trzech dziedzinach specjalizacji tj. prowadzenie przedsiębiorstw na terytorium Unii Europejskiej, łączenie się przedsiębiorstw na terytorium Unii Europejskiej, łączenie się przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej), a także pełnił rolę osoby bezpośrednio odpowiedzialnej z tytułu posiadania uprawnień Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt:

  • kom. + 48 608 470 800
  • e-mail: marek.malkowski@ kancelaria-intesa.pl

Skontaktuj się z nami

    Twoje imię (wymagane)

    Twój email (wymagane)

    Temat

    Twoja wiadomość