09:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia pon.-pt.

58 340 27 00

Zadzwoń do nas

Szukaj
 

Prawo korporacyjne

W ramach usług z obszaru prawa korporacyjnego oferujemy  m.in. sporządzanie i zmiany aktów spółek prawa handlowego, statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów organów, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji czy też umów wspólników, przeprowadzanie restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, przeprowadzanie badań due diligence.

 

Kancelaria oferuje obsługę prawną od chwili rozpoczęcia działalności (czynności organizacyjne i rejestracja), podczas bieżącej działalności handlowej, jak również w toku budowania kapitału spółek, a także przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, zmiana formy prawnej), czy też sanacji lub zakończenia ich działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe).

 

Odpowiadamy za bieżącą prawną obsługę ponad stu aktywnie działających spółek. W trakcie dotychczasowej działalności Kancelaria lub jej partnerzy mieli przyjemność świadczyć usługi na rzecz podmiotów z różnych branż, zarówno liderów rynkowych, jak i podmiotów, które dopiero pretendują do wysokich pozycji.

 

Nasi Klienci to m.in. spółki działające na następujących rynkach: rynek produktów i usług budowlanych (producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, podmioty świadczący usługi budowlane i okołobudowlane, usługi projektowe i budowlane dotyczące przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, specjalistycznych laboratoriów i jednostek badawczych, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska), usługi projektowe w budownictwie przemysłowym i indywidualnym, rynek usług konsultacyjnych i doradztwa gospodarczego (podmioty świadczące usługi HR, usługi internetowe, usługi finansowe i doradztwa gospodarczego), usługi powiązane z branżą stoczniową i offshore, usługi filmowe, kinowe i reklamowe sektor energetyczny (przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, paliw, energii odnawialnej, w tym, energetyki wiatrowej), usługi medyczne, producenci rolni, producenci owoców i warzyw, sektor bankowy i ubezpieczeń majątkowych.

 

Współpracujemy z zespołem doradców podatkowych i inwestycyjnych, a opracowywane przez nas rozwiązania skutecznie zabezpieczają Państwa interesy.

 

Doświadczenie członków zespołu Kancelarii  w obszarze prawa korporacyjnego obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne w rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo – akcyjnych, spółek akcyjnych),
 • doradztwo prawne w opracowaniu  regulaminów organizacyjnych spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów pracy regulaminów wynagrodzenia, regulaminów pracy, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo prawne w obsłudze zakładów pracy chronionej,
 • doradztwo prawne w obsłudze szpitali,
 • doradztwo prawne w obsłudze stowarzyszeń i fundacji,
 • doradztwo prawne w obsłudze oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
 • doradztwo prawne w obsłudze wspólnot mieszkaniowych,
 • doradztwo prawne w obsłudze agencji pracy tymczasowej,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów działających na obszarach specjalnych stref ekonomicznych,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów restrukturyzowanych,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów państwowych i gminnych
 • doradztwo prawne w obsłudze przedsiębiorców pod nadzorem organów podatkowych,
 • doradztwo prawne w obsłudze centrów handlowych,
 • doradztwo prawne w obsłudze szkół wyższych,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów z przemysłu obronnego nadzorowanych przez MSWiA,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów z sektora ochrony osób i mienia,
 • doradztwo prawne w obsłudze podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych i zapewnianie zgodności z procedurami międzynarodowych standardów.
 • doradztwo prawne w rejestracji związków pracodawców,
 • doradztwo prawne w rejestracji domów maklerskich,
 • doradztwo prawne w rejestracji funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 • doradztwo prawne w zmianach statutów banków.
Skontaktuj się z nami
Poprzednie
Następne