09:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia pon.-pt.

58 340 27 00

Zadzwoń do nas

Szukaj
 

Prawo publiczne

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w obszarze prawa publicznego.

 

Doradzamy w zakresie prawa zamówień publicznych (kompleksowa obsługa i organizacja postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego realizowana na rzecz Zamawiających stosujących PZP, jak również doradztwo na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym zastępstwo w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą).

 

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami samorządu terytorialnego oraz organami podatkowymi na każdym szczeblu instancyjnym, jak też proponujemy zastępstwo w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzimy w imieniu naszych Klientów spory na gruncie przepisów prawa budowlanego i podatkowego. Zapewniamy bezpieczne przenoszenie zezwoleń i koncesji w ramach organizowanych procesów fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

 

Z uwagi na zrealizowane dziesiątki procesów inwestycyjnych mamy szerokie doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów inwestycyjnych, w tym optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa w ramach działalności strefowej.

 

Przeprowadzamy audyty prawne, polegające na ocenie zgodności działalności przedsiębiorców z wymogami prawa publicznego, a także doradzamy we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących ramy prawne działalności do obowiązujących przepisów Badamy standardy ochrony konkurencji i konsumentów w aktach korporacyjnych i kontraktach przedsiębiorstw.

 

Doświadczenie członków zespołu Kancelarii w obszarze prawa publicznego obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne w procesie inwestycji w tomaszowskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zakup maszyn produkcyjnych, nieruchomości, aspekt połączenia kapitałowego i optymalizacji podatkowej,
  • doradztwo prawne w procesie pozyskania strategicznego inwestora do inwestycji koncernów energetycznych – negocjacje umowy i uzyskiwanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradztwo prawne w procesie przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową wraz z przeniesieniem zezwoleń i koncesji MSWiA w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi,
  • zastępstwo klientów przed Prezesem UOKiK, miejskimi rzecznikami praw konsumentów Prezesem URE, Prezesem UKE, Prezesem PFRON, Ministrem Finansów, Ministrem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Gospodarki, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • zastępstwo klientów przed organami administracji skarbowej, organami administracji celnej, organami prawa budowlanego, organami ochrony środowiska.
Skontaktuj się z nami
Poprzednie
Następne